پیش قرارداد

نمونه قرارداد و پیش‌قراردادها و پلن‌های مختلف ژیهات

وب‌سایت

قرارداد طراحی وب سایت مجموعه تبلیغاتی ژیهـــات

مشاهده و دریافت

انیمیشن

قرارداد طراحی انیمیشن تبلیغاتی مجموعه تبلیغاتی ژیهـــات

مشاهده و دریافت

کلیپ تبلیغاتی

قرارداد طراحی کلیپ تبلیغاتی مجموعه تبلیغاتی ژیهـــات

مشاهده و دریافت

اپلیکیشن

قرارداد اپلیکیشن مجموعه تبلیغاتی ژیهـــات

مشاهده و دریافت

مالتی مدیا

قرارداد طراحی مالتی مدیای مجموعه تبلیغاتی ژیهـــات

مشاهده و دریافت